Keramické destičky

Použití keramických podložek při jednostranném svařování je velmi účinná možnost racionalizace svařovacího procesu a snížení výrobních nákladů. Elga - program s keramickými podložkami je určen pro svařování MMA - ruční elektrodou, MIG/MAG s plným nebo trubičkovým drátem jakož i automatickým svařováním pod tavidlem. 
 

Elga - keramické podložky nabízejí následující přednosti:

  • zkrácení přípravných časů uspořením časově náročných pracovních postupů (např. drážkování, vybrušování kořene svaru a vaření podložné housenky, pracovně náročné obracení svařence)
  • rovnoměrné tvoření kořene svaru se stejným převýšením a plynulým převýšením a plynulým přechodem do základního materiálu,
  • vysokou hospodárnost při svařování kořenových vrstev v polohách w (vodorovná do úžlabí), h (horizontální) a s (svislá)
  • malé náklady na přípravu ke svařování
  • vysoký výkon odtavení v oblasti kořene svaru

Zlepšení kvality svaru:

  • hladký povrch, dokonce i kořenové vrstvy mají jemně konvexní profil, výborné ztavení se základním materiálem
  • keramický materiál nevypouští žádné zplodiny, ideální pro nízko vodíkové aplikace
  • když svařujete v těšných prostorech, pracovní prostředí není znečištěno zplodinami z drážkování a broušení

Kontakty

ARC-H a.s.
Doudlevecká 17
CZ 301 00 Plzeň