Mobilní tryskací zařízení

Mobilní tryskací jednotka DSM 4.

Jedná se o mobilní tryskací zařízení se zpětným odsáváním a recyklací abraziva. Proces tryskání probíhá pohybem tryskací hlavy po povrchu materiálu na kterém zůstává otryskaná stopa v šířce cca 30 mm. Abrazivo i prach je odsáván zpět do zařízení, které zabezpečuje recyklaci abraziva i filtraci prachu. Zařízení je mobilní na vlastním podvozku a je jej možné přemisťovat i pomocí jeřábu. Při tryskání je v tomto zařízení možné používat jakékoliv recyklovatelné abrazivo (ocelová drť, korund, skleněné perly, nerezová drť). Optimální pracovní tlaky jsou různé pro různá abraziva (6,5 baru pro kovová, 4 bar pro nekovová). Tlak je možné regulovat pomocí regulátoru s manometrem. Pracovním médiem je pouze tlakový vzduch (žádný přívod el. energie) a to jak pro tryskání, tak i pro vytvoření podtlaku pro odsávání (injektor). Spotřeba tlakového vzduchu je cca 6m3/min při použití trysky s průměrem 6,4 mm. Znamená to, že kompresor by ml mít výkon cca 300m3/hod při tlaku 7 bar. Vzduch suchý, bez olejových částic. Přívod zařízení 1 ½´´. Pro tryskání složitějších tvarů výrobků jsou k dispozici tvarové nástavce tryskací hlavy rovné, koutové, rohové. Základní délka pracovních hadic je 7 m, ale je možné pracovat s prodloužením až 14 m. Odpojením odsávací hadice od tryskací hlavy je možné vysávat i případné úlety z podlahy pracoviště. Při tryskání není nutné používat žádné speciální ochranné pomůcky, dostačující jsou ochranné brýle.

dsm.jpg

Nabízíme také mobilní tryskací zařízení DSM6, toto zařízení již vyžaduje připojení na elektrické vedení. Podtlak je vytvářen elektrickou vakuovou pumpou, tudíž se tak snižuje spotřeba tlakového vzduchu.

Kontakty

ARC - H a.s.
Doudlevecká 17
CZ 301 38 PLZEŇ