Optimátory a regulátory

GASIQ Optimator®


Většina firem, které používají svařovací proces MIG/MAG a TIG mohou uvést relativně přesné údaje o nákladech na svařovací drát na metr svaru. Méně je ale známo, že na ochranný plyn připadají náklady v podobné výši. Nový GASIQ Optimator® Byl zkonstruován s cílem snížit spotřebu ochranného plynu asi o 30% a tím také znatelně redukovat celkové náklady svařovacího výrobního procesu. Pořízení zařízení Optimator® se tak amortizuje již po několika měsících.
 
Při použití obvyklého redukčního ventilu se ztrácí při každém zapnutí svařovacího procesu z důvodu natlakování svazku hadic značné množství ochranného plynu (v nejnepříznivějším případě až 50% celkové spotřeby). GASIQ Optimator® zabrání tomu tlakování a zaručí tak optimální spotřebu plynu i během zapínání. Každý svařovací proces, který probíhá s konvenčním regulátorem tlaku, je tedy nuceně spojen s vyšší spotřebou plynu  než je z technického hlediska nutné. 

Kvalita svaru


V porovnání s obvyklým regulátorem tlaku se průtok plynu ve fázi startu svařovacího procesu redukuje asi na 1. To vede nejen k úspoře nákladů, ale současně též ke zlepšení kvality svaru, protože turbulence ochranného plynu, které mohou negativně ovlivnit výsledek svařování, se znatelně sníží. GASIQ Optimator® může být kromě toho vybaven speciální pojistkou, která zabrání přestavení předepsaného množství plynu - přednost pro průběžné zajištění jakosti zvláště v rámci certifikace ISO9000.

Efekty úspory až do 2,5-násobku pořizovací ceny


Kolik ochranného plynu a tím také výrobních nákladů může uspořit používání GASIQ Optimator® závisí podstatně na druhu prováděných svařovacích prací. Čím častěji se musí svařovací proces znovu nastartovat, tím vyšší je také úspora plynu a tím nákladů. GASIQ Optimator® se amortizuje již za méně než 6 měsíců. Svářečka, jejíž pořizovací cena činí asi 72 000,- Kč, se amortizuje při používání Optimátoru asi po 3 letech. Se stejným množstvím ochranného plynu je možné zhotovit až o 50% delší svary – to je výsledek, který nelze dosáhnout s obvyklým regulátorem tlaku.

Kontakty

ARC-H a.s.
Doudlevecká 17
CZ 301 00 Plzeň