obalené elektrody P 48P

  • P 48P je bazická obalená, nízkovodíková, uhlíko – manganová elektroda speciálně vyrobená pro svařování potrubí.
  • Je to AC/DC elektroda, která je použitelná velice jednoduše ve všech pozicích.
  • P 48P má extrémně stabilní oblouk, který umožňuje její použití v nejtěžších svařovacích pozicích bez hrozby zhasnutí oblouku z důvodu "mrznutí".
  • Kořenové housenky jsou dokonce mírně převýšené, zaručují hladké spojení se základním materiálem.
  • Pracovní charakteristiky nejsou citlivé na změnu svařovací mezery nebo rohová přesazení.
  • Plnicí a krycí vrstvy se taví zároveň se svařovanými hranami, což minimalizuje hrozbu hranových defektů.
  • Mírně převýšený profil housenky znamená, že je potřeba jen minimálního přebroušení a tím pádem se snižují problémy s prachem a hlučností.
  • P 48P kombinuje speciální operativnost, potřebnou pro svařování potrubí, s obecnými požadavky pro  zvyšování produktivity.

Specifikace P 48P ke stažení

Kontakty

ARC-H a.s.
Doudlevecká 17
CZ 301 00 Plzeň