Stacionární tryskací boxy

Firma ARC-H a.s. je projektantem a výrobcem stacionárních tryskacích boxů s uzavřeným oběhem a recyklací abraziva. Velikost boxu se odvíjí od potřeb zákazníka (dle velikosti otryskávaných výrobků). Stavba boxu je buď s klasickým rozložením, kdy samostatně stojící box je napojen na vedle stojící technologii nebo atypicky uspořádán pro instalaci v omezeném prostoru. Tryskací boxy je možné naprojektovat na většinu běžně používaných abraziv. Při různorodé výrobě je možné díky nasazení speciálních třídících a separačních prvků využívat i více typů abraziv v jednom boxu.

Jako jediní v ČR nabízíme unikátní pneumatickou dopravu abraziva. Během několika vteřin je abrazivo z boxu odsáto a dopraveno zpět do zásobníků přes třídící a separační větve. V celém oběhu tak pracujeme s minimálním objemem abraziva, což má za důsledek velice dobrou viditelnost v celém prostoru boxu. Redukované množství abraziva v oběhu je i z hlediska ekonomického hospodárnější. Celá plocha podlahy je osazena multitrychtýřovou technologií a nikde se tak zbytečně neusazujou stovky kilogramů abraziva. Krok kupředu je jistě i osazení boxu programovatelnou jednotkou PLC, která řídí důležité procesy při obsluze tryskacího zařízení. Eliminuje se tak možnost selhání lidského faktoru a poškození či zničení některých důležitých částí celého systému.

Bližší informace o naší technologii poskytne Popis principu celého zařízení.

Ukázky aplikací:

Obr. 1: Multitrychtýřový tryskací box s magnetickým separátorem pro použití kovového i nekovového abraziva při tryskání běžných konstrukčních ocelí, litiny a ocelí nerezavějících.

box1.jpg

Obr. 2: Manipulační vůz speciální multi trychtýřové konstrukce pro eliminaci možnosti znečištění okolního prostoru boxu abrazivem při vyvážení a manipulaci s otryskanými výrobky před kabinou.

box2.jpg

Obr. 3: Koncepce řešení s integrovaným fi ltrem a sběračem abraziva. Na výstupech ventilátorů zabudovány tlumiče hluku a přídavné kazetové fi ltry pro dodržení množství zbytkového prachu do 1 mg/Nm3. Box je rozdělen na dvě samostatné sekce pro úsporu elektrické energie při tryskání menších výrobků.

box3.jpg

Obr. 4: Manipulační vozy tažené řetězovým podúrovňovým dopravníkem. Jeden vůz vybaven otočným stolem.

box2.jpg

Obr. 5: Klasické uspořádání technologie se saKlasické uspořádání technologie se samostatně stojícím fi ltračním zařízením, zásobníkem abraziva a dvěma tryskacími nádobami.

box6.jpg

Obr. 6: Multitrychtýřový tryskací box atypického uspořádání pro instalaci v omezeném prostoru.

box7.jpg
Kontakty

ARC - H a.s.
Doudlevecká 17
CZ 301 38 PLZEŇ